Müügitingimused

Viimati muudetud: 06.03.2020

Tellimuse esitamise protsess

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks avanenud ostukorvi aknas nupule «Tellimuse esitamine» või ostukorvi sisu kuvamiseks nupule «Vaata ostukorvi».

Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud, vajutab Ostja nupule «Tellimuse esitamine».

E-poes kasutajaks registreerumine ei ole kohustuslik, e-poe tellimusi saab esitada nii registreerunult kui ka registreerumata. Registreerunult ja sisse logituna e-poe tellimuste esitamine võib anda vastavalt kampaaniatele soodustusi ja/või ärikliendi puhul kokkuleppehinnad.

Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamine.

Ostja teeb valiku kauba kättetoimetamise viisi osas. Automaatikakeskus pakub kauba kättetoimetamiseks järgnevaid variante:

– Ostjale toimetatakse kaup soovitud aadressile kulleriga;
– Ostja tellib kauba Omniva pakiautomaati või postkontorisse;
– Ostja tellib kauba Itella SmartPOSTI pakiautomaati;
– Ostja tellib kauba DPD Pickup punkti;
– Ostja tuleb kaubale ise järele esindustesse Tallinnas.

Automaatikakeskus pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

– tasumine arvega, mis jaguneb tasumiseks ettemaksuga 3 päeva jooksul või tasumiseks lepingulistele ettevõtetele arve alusel, vastavalt määratud maksetähtajale.

Ostja täidab kupongi koodi olemasolul ja kampaaniaperioodil lahtri «Kupong» kupongi koodiga. Ostja vajutab vastavalt kampaaniale soodustuse saamiseks nupule «Kasuta kupongi».

Ostja täidab vajadusel lahtri «Märkused tellimuse kohta» lisainformatsiooniga.

Ostja teeb peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist linnukese kasti «Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega».

Ostja vajutab tellimuse esitamiseks nupule «Esita tellimus».

Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu 20%, käibemaks on märgitud toodete juurde eraldi.

Müügilepingust taganemine, kauba tagastamine ja pretensioonide esitamise kord

Automaatikakeskusel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa lõppenud.
– kaup on tootmisest maha võetud.
– kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui Automaatikakeskusel ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

Ostetud kaupa saab tagastada, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (näiteks vale või defektiga kaup).

Müügilepingust taganemise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos kauba kättetoimetamise postikuluga Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Automaatikakeskusesse või Ostja on esitanud tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Tagastatav kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud.

Kui pärast kauba tagastamist on Automaatikakeskuse poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Automaatikakeskus võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Automaatikakeskuse vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Automaatikakeskus vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ning, mis ilmneb kuni ühe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Automaatikakeskuse kohustus. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Automaatikakeskuselt kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup Automaatikakeskuse kulul.

Automaatikakeskus ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

– pärast kauba üleandmist Ostjale;
– otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;
– loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
– Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
– volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.

Puuduse ilmnemisel saadab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul pretensioonid Automaatikakeskuse e-posti aadressile info@akeskus.ee või helistab telefonil +372 58900522.

Automaatikakeskus vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
Juhul, kui kaubale on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.

Vastutus

Automaatikakeskus vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Automaatikakeskuse ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Automaatikakeskus ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Automaatikakeskus ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.
Automaatikakeskuse ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid Automaatikakeskuse e-posti aadressile info@akeskus.ee või helistab telefonil +372 58900522.